Spruit & spel

Kleine kruipers lente vanaf 5 mei 2024

Inschrijvingen onderaan de pagina te vinden

Wat houdt ‘kleine kruipers’ precies in?

De kleine kruipers komen samen met hun (groot)ouder bewegen. De lesjes zijn een afwisseling van vrij spel, individuele begeleiding en groepsmomenten.

Voor wie?

De lessen zijn bedoeld voor kindjes die kunnen kruipen of nét hun eerste stapjes gezet hebben. Door te werken met deze specifieke doelgroep kunnen we goed op maat van de kinderen werken. Er mag telkens 1 ouder aansluiten, tenzij anders aangegeven.

Wat staat centraal?

Dit is een moment om samen met uw (klein)kind te genieten. Het is de bedoeling dat uw klein kruipertje plezier beleeft aan dit moment en dat we al spelend de motorische ontwikkeling stimuleren. We laten alles verlopen op het tempo van het kind. De lesgever geeft instructies, info over de ontwikkeling en tips om thuis aan de slag te gaan.

Hoe verloopt een les?

Er staat een vrij aanbod bewegingsmateriaal voor de kindjes klaar. Zij kunnen zelf beslissen waar ze willen experimenteren en exploreren. Daarnaast worden er steeds enkele opdrachten voorzien bij de lesgeefster waar je samen met je kind vrijblijvend kan komen proberen. We starten en eindigen de les met een leuk groepsmomentje. Elke les duurt ongeveer 50 minuten.

Waarom?

We werken tijdens de lessen aan verschillende ontwikkelingsdoelen tegelijkertijd. Zo werken we aan de motorische ontwikkeling. Daarnaast werken we ook aan de sociale ontwikkeling. Ze zullen in contact komen met andere kindjes. Tijdens de les zullen ze af en toe hun beurt moeten afwachten, leren samen spelen en delen.

Voor meer info, mail naar Marlies Impens: .

Flyer

Prijs: 14 euro per les (1 kind + 1 ouder, ongeveer 50 minuten, laatste les 2 ouders welkom).
Plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven?

Kleine kruipers lente ‘24