Kinderrevalidatie

Kinderen van alle leeftijden kunnen in de praktijk terecht voor verscheidene problemen en aandoeningen. Het kind wordt in zijn geheel bekeken en we gaan samen met het kind, de ouders en de omgeving van het kind op zoek naar de beste manier om de ontwikkeling te stimuleren.

De geest kan niet losgekoppeld worden van de motoriek en om die reden wordt in psychomotoriek gewerkt op 3 pijlers: het motorische, cognitieve en emotionele aspect van bewegen.

Psychomotorische Therapie

Moeilijkheden met veters strikken, aan- en uitkleden, balspelen, schrijven, fietsen…? Dit zijn activiteiten die vanzelfsprekend lijken, maar toch moeilijk zijn voor sommige kinderen.

Motorische problemen op vlak van grove motoriek, fijne motoriek en/of schrijfmotoriek kunnen in de baby- of peuter-, kleuterperiode of pas op latere leeftijd voorkomen.

Deze problemen hebben ook invloed op het sociaal en emotioneel functioneren van het kind. Hij of zij heeft moeilijkheden tijdens de turnles of kan moeilijker meespelen met de andere kinderen op de speelplaats.

De therapie is gericht op fijn- en grofmotorische vaardigheden, coördinatie, evenwicht, planning en/of organisatie te verbeteren en ondersteuning te bieden bij handelingen die voor de kinderen moeilijk zijn in het dagelijkse leven, op school of thuis. De hulpvraag van het kind en/of de school staat centraal.

Schrijfmotorische therapie

Kinderen kunnen fysieke klachten hebben bij het schrijven, het kind kan te traag schrijven of het handschrift is onleesbaar.

De therapie is gericht op schrijfmotorische vaardigheden aanleren of verbeteren. Er kan ook gewerkt worden op visueel-ruimtelijke oriëntatie, planning en organisatie.

Hierbij wordt een nauwe samenwerking met de leerkracht en de ouders gegarandeerd.

Visuomotorische therapie

Kinderen met problemen op vlak van visueel ruimtelijke vaardigheden of visueel motorische vaardigheden vertonen op kleuterleeftijd moeilijkheden met het bouwen met blokken, puzzelen of na- en overtekenen… Als ze wat ouder worden kan zich dit op school uiten in problemen met meetkunde.

In de therapie wordt gewerkt op het kijken/zien (visuele waarneming) leren combineren met het doen (grove en fijne motoriek) en het denken (plannen, organiseren …).

Ademhalingskinesitherapie of repiratoire kinesitherapie

Kinderen met acute of chronische luchwegproblemen kunnen bijvoobeeld ademhalingsproblemen hebben door vastzittende slijmen.

In de therapie wordt er geholpen met het efficiënt ophoesten van de slijmen en de kinderen leren ook hoe ze dit zelf kunnen doen.

Stimulatie van ontwikkeling

Kinderen ontplooien doorheen de fases van de ontwikkeling verschillende vaardigheden. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling van die vaardigheden vertraagd of zelfs helemaal niet. In de therapie wordt de ontwikkeling bij baby’s en kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling gestimuleerd. Aaan de ouders wordt ook geleerd hoe ze hierin kunnen helpen en worden tips meegegeven om dit thuis toe te passen.

Algemene revalidatie

Uiteraard kunnen kinderen en volwassen in de praktijk ook terecht voor revalidatie na een ongeval, operatie of ziekte.

Typ-10 cursus

Tijdens deze cursus leren kinderen en volwassenen op korte tijd blind typen. De methode van Typ10 is gericht op het aanspreken van verschillende leerkanalen: auditief, visueel, verhaaltjes, motorische (speelse) oefeningen, voorstellingsvermogen… De cursus wordt in kleine groepjes gegeven zodat een individuele aanpak mogelijk is. Iedereen vanaf negen jaar kan deze cursus volgen.

Kinesitherapie